Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Allmänt
Denna policy beskriver hur Elektronikwebben.se hanterar dina personuppgifter. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning så att du kan känna dig trygg när du lämnar dina företags och personuppgifter till oss.


Personuppgiftsansvarig
Elektronikwebben.se är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.


Insamling av information
För att du ska kunna köpa våra varor, tjänster, kontakta oss för service, support eller information måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter.

Vi samlar in information från dig när du beställer produkter eller tjänster via vår webbplatser, kontaktar oss via kontaktformulär eller när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Den insamlade informationen vid beställning av produkter eller tjänster inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, företagets organisationsnummer samt adressuppgifter . Vid anmälan till nyhetsbrev samt vid användande av kontaktformulär sparar vi din e-postadress samt namn om det är angivet.


Användning av information
Elektronikwebben.se behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen i syfte att,

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, som genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor kring produkter och tjänster samt rätta felaktiga uppgifter.
  • Lämna driftinformation samt information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Elektronikwebben.se och utvalda samarbetspartners tjänster.
  • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

Laglig grund för insamlande av data

Syfte 1: För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support
-Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
-Vilka personuppgifter lagras: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
-Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Elektronikwebben.se, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst

 

Syfte 2: För att försäkra oss om att gällande svensk lagstiftning efterlevs, exempelvis bokföringslagen
-Rättslig grund: Förpliktelse enligt gällande lag
-Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer samt adress, telefonnummer samt e-post.
-Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Syfte 3: Driftinformation samt kommunikation kring Elektronikwebben.se och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS
-Rättslig grund: Intresseavvägning
-Vilka personuppgifter lagras för detta ändamål: Namn på kontaktperson, företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post.
-Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv hos Elektronikwebben.se, till exempel genom att använda våra tjänster eller kontakta vår kundtjänst


Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Elektronikwebben.se kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa svensk lagstiftning eller i förekommande fall för att bevaka rättsliga intressen.


Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Som utomstående part räknas inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, leverantörer, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.
 

Användning av cookies
Cookies används för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.


Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden så sänder du bara ett mail till info@elektronikwebben.se .


Ändring av integritetspolicy
Elektronikwebben.se äger rätt att vid behov ändra och komplettera integritetspolicyn.


Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna integritetspolicy eller behandlingen av dina personuppgifter.

Produkter

Handla

Information